لاموتریژین به تنهایی یا با داروهای دیگر برای پیش‌گیری و کنترل حملات تشنجی استفاده می‌شود.

همچنین ممکن است برای جلوگیری از نوسان شدید خلقی دو قطبی در بزرگسالان نیز استفاده شود.

لاموتریژین یک داروی ضد تشنج یا ضد صرع است.

تصور می‌شود با بازگرداندن تعادل مواد طبیعی خاصی در مغز کار می‌کند.

این دارو به دلیل افزایش خطر عوارض جانبی (مانند عفونت‌ها) مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

این دارو به تنهایی و گاهی همراه با داروهای دیگر برای درمان حملات صرع در افراد بالغ و کودکان بزرگتر از ۲ سال استفاده می‌شود.

این دارو همچنین برای کاهش حملات روانی در افراد بزرگسالی که دارای اختلال دوقطبی هستند به کار می‌رود.

لاموتریژین ممکن است برای اهداف دیگری غیر از آنچه که در این موارد استفاده می‌شود به کار رود. 

 

لاموتریژین و افسردگی

لاموتریژین یک روش دارویی مهم برای درمان اختلالات دو قطبی است.

با این حال, بسیاری از متخصصین بالینی از آن در بیماران با یک اختلال افسردگی (تک‌قطبی) که به اندازه کافی به داروهای ضد افسردگی معمولی پاسخ نداده اند, استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد استفاده از چنین داده‌هایی به‌طور غیرمستقیم منتشر شده‌است.