اگر شخصی به یک مشاور روانشناس مراجعه می‌کند این بدان معنا نیست که وی مریض است, خیر. همه ما در زندگی با یکدیگر صحبت می‌کنیم.

از مشکلات خود برای هم می‌گوییم و در پی رفع آنها هستیم. اما چه بهتر که این مشکلات توسط شخصی حل شود که علم آن را داشته باشد.

آیا هر چیزی را که با او در میان می‌گذارید، صادقانه و بدون هیچ سانسوری است؟ اگر چیزهایی را از او پنهان می‌کنید و یا چیزهایی است که دروغ می‌گویید، بدانید که روانشناس شما چندان موفق نبوده است. روانشناس ناموفق بیمار موفقی ندارد .

 

مشاور روانشناس خوب