حالت تهوع و خستگی در ۳ ماهه اول بارداری از جمله موارد آزار دهنده در زنان به شمار می آید.

همچنین افزایش حساسیت گیرنده های حسی در برخی نقاط بدن به ویژه سینه ها می تواند سبب بروز لذت بیشتر در اثر لمس و یا برعکس موجب بروز درد در این ناحیه شود.

اما اغلب زنان در ۳ ماهه دوم تجربه متفاوتی را نسبت به ۳ ماهه اول دارند!

در این دوران با افزایش خون رسانی به اندام های پایینی علائم ۳ ماهه اول کم کم برطرف شده و می توانند رابطه لذت بخش تری را تجربه کنند.

همین امر موجب بروز رضایت آنان در برقراری رابطه جنسی خواهد شد.