رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن یاBFRB‌ها، مجموعه ای از اختلالات هستند که در خانواده خود نظافتی طبقه بندی می‌شوند و در واقع زشت به نظر می‌آیند. این موارد شامل کشیدن، کندن، گزش و یا خراشیدن مو، پوست یا ناخن‌های فرد است.

برای آشنایی بیشتر با این بیماری و راهکارهای درمان آن در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

اختلالات رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن شامل ترشیوتیلومانیا (کشیدن اجباری مو)، درماتیلومانیا (برداشتن اجباری پوست، که به آن اختلال دررفتگی نیز گفته می‌شود) و آنیچوفاژیا (نیش زدن ناخن اجباری) است. تخمین زده می‌شود که شیوع BFRB حداقل 3 درصد از جمعیت، هم کودکان و هم بزرگسالان را تحت تأثیر قرار دهد.

درک  BFRBها
این سوال که چرا افراد درگیر BFRB می‌شوند و چگونه می‌توان اختلالات را طبقه بندی کرد، از مدتها پیش روانشناسان را به چالش کشیده است. نظریه پردازی BFRB مربوط به اختلالات اضطراب، اختلالات کنترل ضربه و اختلال وسواس فکری است، اما اکثر متخصصان معتقدند کهBFRB  با هر سه اختلال تفاوت زیادی دارند. برخی از BFRB‌ها در حال حاضر به عنوان “اختلال وسواس-اجباری و مرتبط با آن” در DSM-5 طبقه بندی می‌شوند. صرف نظر از اینکه رفتارها در چه دسته‌ای طبقه بندی می‌شوند، کنترل این بیماری برای افراد دشوار است.\

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن