چون بعلت قرنطینه اجازه برگزاری مراسم وجود ندارد در منزل شرایطی فراهم کنید که کودک سوگواری کند ، اگر می‌خواهد گریه کند اجازه بدهید گربه کند و خودتان هم گریه های خود را از آنها مخفی نکنید ، اما گریه های بیش از حد هم آسیب رسان است .

 

میتوانید برای کودک جعبه ای بسازید به نام جعبه احساسات و از آنها بخواهید احساسات خود را بنویسند و یا نقاشی کنند و داخل آن جعبه بیاندازند و اگر دوست داشتند به شما اجازه دیدن نقاشی یا خواندن احساسات خود را بدهند. کودکان می‌توانند به فرد متوفی نامه بنویسند و داخل آن جعبه قرار دهند. اگر دوست دارند وسیله یا عکسی از فرد متوفی را به یادگار. نزد خود نگه دارند.
اگر کودک متحمل اضطراب و ترس زیادی شده است ، بی خوابی دارد و رفتارهای پرخاشگرانه یا چسبندگی به والدین زیادی نشان میدهد حتما از متخصصین بهداشت و سلامت روان باید کمک گرفت .

کرونا و کودکان